V září a v říjnu RMK Krupka uspořádal Modelářskou školičku pro 2 mateřské školy (Masarykovu a Zvoneček) a pro přípravku, Modelářskou školu pro žáky 2.-5. tříd z Masarykovy ZŠ a MŠ Krupka. Celkem 250 dětem, kterým se trochu jiné vyučování líbilo, se věnovali Věra a Bedřich Pavkovi.